BESTUUR

Voorzitter

Chris Govaert

chris.govaert@holeki.be

Gerechtigd correspondent

Peter De Bruycker

pdb1673@gmail.com

Penningmeester

Leon Verbruggen

leon.verbruggen@telenet.be

Financieel- & Sponsorbeleid

Jan Schuddinck

jantje.schuddinck@gmail.com

Sponsorbeleid & Club 300

Frank De Bock

frank.db@skynet.be

Ondervoorzitter

Dirk Bockstaele

Organisaties

Pedro Guillemaere

Organisaties

Hans Van De Vijver

Verantwoordelijke Jeugdwerking

Filip Fostier

Daarnaast zijn er nog tal van mensen heel actief in en rond de club!!!

Organisaties Willy Van De Vijver willy.vandevijver@skynet.be
Organisaties Mario Straetmans  

mariorita01@hotmail.com

Jeugdsecretariaat Ellen Holderbeke jeugd@vwgo.be