za 11-01-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – V.V. St-Maria-Horebeke A
za 18-01-2020 10:00 Kfc Bonanza St Martens-Lierde – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 25-01-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K. Racing Club Bambrugge
za 01-02-2020 14:00 K.F.C. Olympic Burst – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 08-02-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – S.K. Munkzwalm A
zo 16-02-2020 10:00 K.V.C. De Toek. Borsbeke B – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 29-02-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – Eendr. Elene-Grotenberge
za 07-03-2020 10:15 V.V. St-Maria-Horebeke A – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 14-03-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – Kfc Bonanza St Martens-Lierde
za 21-03-2020 11:30 K. Racing Club Bambrugge – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 28-03-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K.F.C. Olympic Burst
za 04-04-2020 09:30 S.K. Munkzwalm A – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 18-04-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K.V.C. De Toek. Borsbeke B
za 25-04-2020 13:00 Eendr. Elene-Grotenberge – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele

 

za 11-01-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – V.V. St-Maria-Horebeke A
za 18-01-2020 10:00 Kfc Bonanza St Martens-Lierde – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 25-01-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K. Racing Club Bambrugge
za 01-02-2020 14:00 K.F.C. Olympic Burst – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 08-02-2020 11:00  Voorwaarts Gijzel-Oosterzele РS.K. Munkzwalm A
zo 16-02-2020 10:00 K.V.C. De Toek. Borsbeke B – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 11-01-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – V.V. St-Maria-Horebeke A
za 18-01-2020 10:00 Kfc Bonanza St Martens-Lierde – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 25-01-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K. Racing Club Bambrugge
za 01-02-2020 14:00 K.F.C. Olympic Burst – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 08-02-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – S.K. Munkzwalm A
zo 16-02-2020 10:00 K.V.C. De Toek. Borsbeke B – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 29-02-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – Eendr. Elene-Grotenberge
za 07-03-2020 10:15 V.V. St-Maria-Horebeke A – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 14-03-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – Kfc Bonanza St Martens-Lierde
za 21-03-2020 11:30 K. Racing Club Bambrugge – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 28-03-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K.F.C. Olympic Burst
za 04-04-2020 09:30 S.K. Munkzwalm A – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 18-04-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K.V.C. De Toek. Borsbeke B
za 25-04-2020 13:00 Eendr. Elene-Grotenberge – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 29-02-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – Eendr. Elene-Grotenberge
za 07-03-2020 10:15 V.V. St-Maria-Horebeke A – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 14-03-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – Kfc Bonanza St Martens-Lierde
za 21-03-2020 11:30 K. Racing Club Bambrugge – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 28-03-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K.F.C. Olympic Burst
za 04-04-2020 09:30 S.K. Munkzwalm A – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele
za 18-04-2020 11:00 Voorwaarts Gijzel-Oosterzele – K.V.C. De Toek. Borsbeke B
za 25-04-2020 13:00 Eendr. Elene-Grotenberge – Voorwaarts Gijzel-Oosterzele